Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Alfred Brundtland 1877-1919
 
  Biografi/historikk: Født i Bergen 09.01.1877, d. s. st. Sønn av Lars Arnesen B. (1851-87) og Anne Olsdatter (1851-), g. 1902 m. Olufine Augusta Johannesen (17.9.1879-18.3.1969). Fotograferte i Haugesund fra 1901 med adresse "Uhrmager Eriksens Eiendom, Postkontoret" og averterte bl.a. med "Nyeste Belysningsmethode" og "En mængde Decorationer for Børn haves". I 1907 begynte han i Hulda Bentzens lokale i Smaastrandgd. 4 i Bergen etter å ha gått i lære forskjellige steder. Hadde enerett som fotograf på Motorutstillingen i Bergen s. å. og på Bergensutstillingen i 1910. Hadde også adressene Smaastrandgd. 2, Torvalm. 4 (1908-09) og Olav Kyrresgd. 19 (1914-16). Sv.br. og håndv.br. 1915. I 1910 averterte han med "Største Omsætning. Moderneste Udførelse". Hadde før brannen 1916 20 medarbeidere. Han utga også brevkort. Forretningen opphørte 3.3.1916, hvoretter han gikk over i et interesseselskap for Kersbergens rørhandel på Bryggen.

Virkested:
1907-1916: Bergen Torgalmenningen 4
1901-0000: Haugesund
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Vevelstad historielags fotosamling
     Gamle Bergen billedsamling
     Billedsamlingen ved Bergen offentlige bibliotek
     A/S Sundt & Co
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post