Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Paul Stang 1888-1923
 
  Biografi/historikk: Fotograferte mye av det som skjedde i lokalmiljøet, derblant aluminiumsverket i Stongfjorden som ble bygget i 1906. Stang døde ung i 1923. I 1910-1914 oppholt han seg i USA.
Fylkesarkivet i Sogn og fjordane har 800 bilder etter ham.

Virkested:
Stongfjorden
  Kilder: Kilder:
Firda 27.04.99
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Bilete etter Paul Stang
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post