Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bjørn Bergum ?
 
  Biografi/historikk: Kamera Bergum, Fotomagasinet.
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Fotomagasinet v/Leiv Bergum
  Arkiv/samling:
Kamera Bergum fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 




Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post