Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gustav Borgen 1865-1926
 
  Biografi/historikk: Født 10.06.1865, d. 16.08.1926. Var muligens en tid ansatt hos H. Ingeberg. Overtok 1.4.1891 Fredr. Klems forretning, som denne hadde startet i 1866 i Universitetsgd.6, flyttet i 1899 til Carl Johansgd.45. I 1922 solgte han forretningen til redaktør Bertrand Marius Steen, som drev den med den danskfødte fotografen Henry T. Schmidt som bestyrer, og med firmanavnet "Borgens Atelier". Da Steen døde i 1925 ble den overtatt av Helga Olsen (senere gift Krause og flyttet til USA). Hun beholdt Schmidt som bestyrer til 1929, og ansatte så fotograf Aage Løkke. 15.8.1938 ble firmaet kjøpt av fotograf Thore Fredrik Finne, som i 1939 flyttet det til Karl Johansgate 19, hvor han hadde overtatt farens atelier. Han drev begge firmaene frem til 1952, da han solgte forretningen til fotograf Bent Harald Lund, som drev atelieret med firmanavnet "Fotograf Finne, Bent Lund" til 1987. Firmaet skal ha oppbevart negativarkivene etter Klem, Borgen og Th. Finne. I dag befinner materialet seg i Nasjonalbiblioteket. Ca. 60 000 glassplater fra Gustav Borgen (heri noe materiale fra Klem og fra Borgens Atelier, 1922-1939) befinner seg ved Norsk Folkemuseum.

Virkested:
1891-1899: Oslo; Universitetsgd. 6
1899-1922: Oslo; Carl Johansgd. 45
1890 ca-1922: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 15(1926) : 7, s. 80 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Klems, Fr. Eftfg., Gustav Borgen
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter fotografene Finne og Lund, samt Klem og Borgen
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Stortingets billedarkiv
     Gamle Bergen billedsamling
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Sør-Senja museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post