Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Inga Olava Malterud 1888-?
 
  Biografi/historikk: Datter av lærer og kirkesanger Olav Gjørvad og kone Birgit, bosatt på Rud klokkergård, Bøverbru. Etter endt skolegang kom hun i fotolære hos Anna Olsen, som hun tok over etter i 1911. Hun har nok hatt permisjon en stund etter at hun giftet seg med Osvald Malterud, for det er søsteren Hellbjørg Gjørvad som ble registrert som fotograf i 1911. Fra 1913 til 1920 var Inga Malterud igjen den ansvarlige. Det finnes endel bilder etter henne. Interiøret viser tydelig at det er samme rekvisitter og kulissersom ble brukt av foregående fotografer i samme atelier. Familien flyttet fra Gjøvik i 1920, og Hellbjørg Gjørvad drev videre i tre år.

Virkested:
1911-1920: Gjøvik ; Storgt. 6
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post