Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans H. Lie 1867-1918
 
  Biografi/historikk: Født 27.03.1867 - død 1918. (En kilde oppgir fødselsd. til 27.04.1867).
Født i Næs i Hallingdalen. Gårdbrukersønn, gift i 1895 med Margit Jørstad (1873-), datter av Sigurd Jørstad. Elev av Johan Lund i Christiania, fotograferte sannsynligvis først i hjembygden. I 1893 ble han engasjert av Sigurd Jørstad for å fotografere ved det nye hotellet han hadde bygget i Volbu, Østre Slidre. I 1895 flyttet han til Vinstra. Her bygget han eget hus med glasstakatelier i 2. etasje. Han reiste meget rundt i distriktet og fotograferte, hadde også atelierer på Ringebu og Otta. Når fotografen ikke var hjemme på Vinstra hendte det at konen måtte ta seg av fotograferingen der. En mengde av Lies landskapsbilder fra Gudbrandsdalen ble laget til prospektkort. Foruten portretter og landskaper fotograferte han også dyr, bl.a. hingster når de skulle på utstilling. Forretningene på Vinstra og Otta ble overtatt i 1918 av sønnen Sverre, som drev dem under navnet "H. H. Lies Efterfølger" til 1922. Firmaet ble så bortleiet til østerrikeren Ferry Karl Zemann (26.4.1897-) som senere slo seg ned som fotograf i Lillehammer, deretter til John E. Rusten, som kjøpte det hele i 1934 og drev det til 1960. H. H. Lie etterlot seg ca. 25.000 fotografiske plater med protokoller, som sønnesønnene Eystein og Sigurd L. i 1972 deponerte i SS. Samlingen inneholder foruten portretter, bl.a. bilder fra arbeidslivet, anleggsvirksomheten og jernbaneutbyggingen i Gudbrandsdalen. Repronegativer av endel av hans bilder finnes i Worm-Petersens samling i NTM. De Sandvigske Samlinger - Maihaugen har glassplater etter ham.

Virkesteder:
1893 ca: Nes i Hallingdal
1893-0000:Østre Slidre; Volbu
1895-1918: Vinstra
0000-0000: Otta og Ringebu
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer 03.11.1978 og 07.11.1984
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Fotografregister : oversyn over ein del av fotografene med tilknytning til Valdres (upublisert manuskript i Preus museum, 2011).
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Hans H. Lie
     Norsk kjøretøyhistorisk museums samling
     Fotosamling (Norsk Teknisk Museum)
     Gamle og nye foto fra Ringebu (fotosamling)
     Hallingdal Folkemuseums samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post