Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Benjamin Larm 1858-1927
 
  Biografi/historikk: Født 01.07.1858 - død 05.09.1927
Født i Mariestad, Sverige, død i Bergen. Tvillingbror av Josef L. (se slektsopplysninger under ham), gift 23.3.1887 med Oluffa Davidda Jørgensen (d. 5.9.1927). Begynte først i manufakturbransjen sammen med broren, deretter ble de begge fotografer og åpnet atelier "Brødrene Larm" i Veiten 5 i Bergen 1886 (se videre under broren). Etter Bergensbrannen i 1916 opphørte hans fotografvirksomhet, og de siste årene av sitt liv kaltes han for eiendomsmekler.

Virkesteder:
1886-1916: Bergen
1886-1891: Bergen; Veiten 5
1891-1895: Bergen; Veiten 1
1895-0000: Bergen; Smaastrandgaten 7
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
 
Nasjonalitet: Sverige
 
  Relaterte navn:
Bergens Bromidanstalt
  Arkiv/samling:
     Bergens Teatermuseum / Teaterarkivets samlinger
     Aalesunds Museums billedsamling
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post