Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Peder O. Aune 1862-1931
 
  Biografi/historikk: Født på godset Ree i Stjørdalen 13.02.1862. Død: 11.11.1931. Sønn av Peder Claresius A. og Petronelle Struck, g. m. Aagot Dahl (14.1.1878-5.3.1958). I lære fra 1878 hos den polskfødte fotografen Huczowski hjemme i Stjørdalen, hvor denne bodde hos hans foreldre. Var så en tid i Sverige. I 1883 startet han sammen med søsteren Karoline forretning i Nordre Gade 5, men flyttet kort etter til Kongensgd. 12. I 1884 reiste han til Amerika og overlot ledelsen av forretningen hjemme til faren og søstrene. Ca. 1886 startet han forretning i Portland, Oregon og averterte i flere år også med både Trondhjem og Portland, Oregon på kartongene. I 1895 overlot han denne forretningen til broren Struck, som tidligere var opptatt i firmaet, og drog til Trondhjem, hvor han igjen selv overtok ledelsen av atelieret. Hadde forskjellige adresser opp igjennom årene, men drev tilslutt forretningen i Kongensgd. 3 fra 1923 til sin død i 1931. Enken fortsatte firmaet til 1932, da det opphørte. Han fotograferte alt i forbindelse med kroningen i 1906 og andre store begivenheter, og var en av Trondhjems ledende fotografer. Div. medaljer og diplomer på utstillinger i utlandet, bl. a. St.Louis, København 1888, Brüssel 1891 og Stockholm 1897. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen i 1898, og den eneste utenbys fotografen på den første fotografutstillingen i Christiania i 1900. Endel av hans negativsamling ble tatt vare på av hans enke, og ca. 20.000 filmer og plater ble forært Det kongelige norske videnskabers selskabs bibliotek, men storparten av platesamlingen ble dessverre kjørt på sjøen.

Virkested:
1883-1884: Trondheim; Kongensgade 12.
1883-1913: Trondheim.
1888 ca-0000: Trondheim; Torvet.
1896-1923: Trondheim; O. Tryggvasonsgd. 14.
1883-1884: Trondheim ; Nordre Gade 5.
1923-1931: Trondheim; Kongensgade 3, Frimurerlogen.
1886 ca-1895: Portland, Oregon, USA.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Dahle, Røthe & Julien: Eksotiske Trøndelag, 1988
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Norsk fotografisk tidsskrift 20(1931) : 9, s.109 (nekrolog)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Peder O. Aune
     Vevelstad historielags fotosamling
     Ingebrigtsengårdens fotosamling
     Nordafjeldske Skolemuseums fotosamling (kopisamling)
     Stortingets billedarkiv
     Gamle Bergen billedsamling
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
     Sør-Senja museums fotosamling
     Trøndelag folkemuseums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post