Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Riksarkivet
 
  Om eier: Riksarkivet er en del av Arkivverket. Riksarkivaren er leder for Riksarkivet og samtidig leder for Arkivverket.

Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv., i tillegg til Høyesterett. Disse statsinstitusjonene har plikt til å avlevere sine arkiver til Riksarkivet når arkivsakene er blitt 25 år og er gått ut av administrativ bruk. Riksarkivet oppbevarer også viktige arkiver etter privatpersoner og etter private virksomheter som bedrifter og organisasjoner. Riksarkivet ble opprettet i 1817.

Nærmere 117 000 hyllemeter (2007) arkivmateriale oppbevares i Riksarkivbygningens magasiner. Her er materiale tilbake til 1100-tallet og fra foreningstiden med Danmark, men det meste er fra etter 1814. Bestanden øker med omkring 5000 hyllemeter i året. Riksarkivet kan med rette betegnes som rikets kollektive hukommelse.

Riksarkivet stiller arkivmaterialet til disposisjon for publikum på lesesalen, som er åpen mandag - fredag hele året og lørdag hele skoleåret.
 
  Plassering: Oslo
 
  Arkiv/samling:
Arkivet etter Botsfengselet (S-1539), fotografisk materiale
Arkivet etter Havnedirektoratet (S-1604), fotografisk materiale
Arkivet etter Ragge Strand/Per Alfsen, reklamefotografer AS (PA-1412)
Arkivet etter Statens Kornforretning
Arkivet etter Torolf Prytz (gullsmedfirmaet Tostrup) (PA-0249)
Fotoarkivet etter Billedbladet NÅ (PA-797)
Reichskommissariat Bildarchiv (RAFA-3309)
Sosialdepartementet, Våre falne (S-1708)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post