Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger eier
Eiers navn
Leiv Bergum
 
  Om eier: Fotomagasinet v/Leiv Bergum.

Virkested:
1950 -?: Sogndal
 
  Plassering: (Ingen lokalisering registrert for denne Eieren!)
 
  Arkiv/samling:
Kamera Bergum fotoarkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post