Introduksjon til 80 millioner bilder

80 millioner bilder

Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005
16.10.2008 - 31.1.2009

I 1839 fikk verden en ny bildeteknologi som skulle komme til å innebære en kulturell omveltning. Med fotografiet kunne alle få sitt eget portrett og få tilgang til troverdige beskrivelser av motiver fra hele verden. Også i Norge fikk fotografiet raskt fotfeste og inntok en viktig samfunnsrolle.

80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855?2005 er en utstilling som viser bruken av fotografi i det norske samfunnet. Den tar utgangspunkt i de 80 millioner fotografiene som finnes i private og offentlige arkiv og samlinger i Norge. Utvalget er basert på ideen om fotografiet som en viktig del av det private og offentlige liv. Utstillingen er en del av Mangfoldsåret 2008 og viser at fotografier ikke bare er bilder av kulturhistorien - bildene er en integrert del av de kulturelle endringsprosessene.

Utstillingen er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Preus museum, det nasjonale museet for fotografi.

Del 1 presenteres på Nasjonalbiblioteket i Oslo og dekker perioden fra 1855 til 1905.
Del 2 presenteres på Preus museum i Horten og dekker perioden fra 1905 til 2005.
Del 3 er en digital skjermvisning som dekker hele perioden. Denne delen presenteres både i Oslo og Horten.

Se også oppføringer i fotoregistret.
NB-log
PM-logo