Årsmeldinger, årbøker og årsrapporter skal avleveres i syv eksemplarer. Nasjonalbiblioteket kan regulere dette antallet etter behov.

Avleveringsplikten er delt mellom utgiver og trykkeri: utgiver skal avlevere opptil fem eksemplarer og trykkeriet to.