Fag

"Lavlandet"

Anne-Margrethe Skari

Operaen er en kjærlighetshistorie bygget på et spansk skuespill, "Terra Baixa" og handler om den fattige gjeteren Pedro, den vakre Martha og den onde landeieren Sebastino. Handlingen er lagt til de spanske Pyreneene.

Aftenposten 14. februar 1959 har en artikkel om Lavlandet og komponisten Eugene d'Alba.
Tysk wikipedia har mye stoff om Eugene d'Alba og Tiefland.

opera Fakta
"Lavlandet" ble iscenesatt av teatersjef Jens Gundersen (1912-1969)
Marit Isene (1923-2002) hadde rollen som Martha
Bjarne Buntz var Pedro
Waldem ar Johnsen og Gerhard Lech-Hansen alternerte som Sebastino
Jonas Brunvoll og Yngvar Krogh delte på Moruccio
Karen-Marie Flagstad og Eva Bereng alternerte som Pepa
Randi Brandt Gundersen og Åse Holmen var Antonia
Jostein Eriksen gjeteren Nando
Bjørg Widén sang Rosalia
Kari Løvaas debuterte som Nuri
Egil Nordsjø og Gunnar Gunn alternerte som den gamle Tommasso
Øivin Fjeldstad dirigerte.
Operaen ble tatt opp for NRK.


"Strålende start for Den Norske Opera - Orkanaktig bifall -"
Noen presseklipp etter åpningsforestillingen:

Morgenposten 17. Feb. 1959 - Arne Nordheim
Det var mange gleder ved forestillingen i går, men en av de største var møtet med det ypperlige orkester og sist, men ikke minst kapellmester Øivin Fjeldstad. I orkesteret sitter det en rekke av våre unge musikere, og med sin sikre leder går de uten tvil litt av en frem tid i møte.


Nationen 17. Feb. 1959 - Andreas Haarklaou
Komponisten anvender hyppig resitativer som uttrykksmiddel hvor det gjelder de vokale ytelser og tar også til sine tider et " parlando " til hjelp. Karakteristisk er det imidlertid at den ledsagende tonestrøm er utpreget melodiøs, og selv om hans musikk vel ikke er ganske fri for forbilder eier den avgjort originale momenter av betydelig verdi. Det store ansvar som hviler på dirigenten - og ikke minst ved denne anledning hvor " Den Norske Opera" fikk sin ilddåp - gjør det naturlig å nevne ham først. Det var operaens faste dirigent Øivin Fjeldstad, og han fortjener stor honnør fpr sin ildnende og også smidige ledelse både av sine egne kyndige musikre, koret, og de mange vokalister på scenen . Den instrumentale velklang fikk han fortreffelig fram og han synes å ha levd seg inn i komponistens intensjoner, ikke minst ble de dramatiske innslag overbevisende understreket.


Aftenposten 17. Feb. Hans Jørgen Hurum
Gledeligst av det hele var kanskje orkesteret. For det klang utmerket. Og Øivin Fjeldstad fortjente sin touche. Det var en smidig og presis orkesterledelse fra først til sist. Men et så godt orkester er en bedre sak verdig enn " Lavlandet". Man kan bli i rent godt humør av å tenke på hvor mange bedre operaer det finnes!


Expressen 17. Feb 1959 - Alf Thoor - Stockholm
Bra lyckades därem ot 48-mannaorkesteret under Øivin Fjeldstad, och den rika och levande klangen tydde ochså på att Folketeatrets akustik är fördelaktig för musik. Det vill till, för än lär det dröja många år innan Oslo får ett operahus.


Dagens Nyheter 17 Feb. 1959 - Curt Berg -Stockholm
Märklig var prem iären också som konstnärlig prestation. De medverkande kunde ju knappast ha någon rutin, men ända gick alltsammans förbluffande bra. Förtjänsten var nog till största delen dirigentens: Öivin Fjeldstad. Med kraft och elegans ledde han orkestern, hela tiden i bästa samarbete med sångare och sångerskor. Särskilt god kontakt hade han och orkestern med Bjarne Buntz………….


opera Berlinske Aftenavis' kronik 17. Feb 1959 - Johannes Fønss - København
Fra det øjeblik, Øivin Fjeldstad med sit dyktigeorkester slog an til forspillets første toner, og til tæppet sænket sig efter sidste akts højdramatiske slutning, viste han sig som en helt igjennem udmærket operakapelmester, fint holdende i alle traadene i sin haand, førende sine tropper i orkestret og paa scenen, men samtidig ogsaa indtil de mindste detaljer følgende sangerne som ypperlig akkompagnatør, overlegent afbalancerende forhold mellem orkestret og de optrædende saa fuldstændigt, at der aldrig blev tale om at overdøve eller dække nogen, hvad musikken i sin farverigdom tit kunne forlede til. Til lykke Øivin Fjeldstad !


Politikken 17. feb. 1959 - Frede Schandorf Petersen
Kapelmester Øivin Fjeldstad holder operaens traade sikkert i sin haand og faar det nydannede kapel til at spille med dramatisk hengivelse og megen klanglig finhed i de romantiske natur stem ninger. Som har holdt d'Alberts " Lavlandet" populær længe efter at denne ferme opera-komponists øvrige sceneværker er sunket ned i glem slen. Er det svagheter i den norske operas første forestilling, saa har den dog ogsaa visse kvaliteter, som lover godt for institusjonens frem tid. Nu er man kommet i gang med fast opera i Norge, og det var den egentlige begivenhed.


Berlinske Tidene 17 Feb. 1959 - Nils Schiøring - København
Det var Øivin Fjeldstad, den udmærkede norske dirigent, der er velkendt i København, fra gæsteoptræden ved Statsradiofoniens symfoniorkester, som havde den kunstneriske ledelse, og han ydede en smuk og sikker indsats i spidsen for sangere og et orkester, som nok var lidt tyndt besat, men spillede klangfuldt og smukt. Fortræffelige musikere var der paa de fleste af solostem merne, og man mærkede sig med glæde solo-klarinetten, blæst med sødme og skønhed af den ganske unge Monica Rifling, der lige har haft en smuk debut-koncert som elev ved Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistklasse.


Information 17. Feb. 1957 - Hansgeorg Lenz - København
Orkesteret, som officelt er Nationalteaterets endnu, spillede under Øivin Fjeldstad med tryghed, og ogsaa koret gjorde sit bedste. Forestillingen virked som helhed meget homogen, liggende paa et pænt niveau. En anerkendelsesværdig præstasjon i betragtning af, hvor stor aldersforskellen mellem de medvirkende er og hvor sjældent man hidtil har arbejdet sammen.


Hammarlund / Dagbladet etter prem ieren på " Lavlandet "
-Jeg så Dem på operaprem ieren i går kveld - nå,hva syntes De?

-Øivin Fjeldstad har uomtvistelig byens skjønneste tupé.Litt om kapellmester Øyvin Fjeldstad

Øivin Fjeldstad var sjefsdirigent i NRK fra 1946 til han ble ansatt som som 1.-kapellmester ( DNO's første sjefsdirigent ) ved Den Norske Opera av Kirsten Flagstad i 1958.
Kirsten Flagstad hadde samarbeidet med Øivin Fjeldstad tidligere, bla. en rekke grammofoninnspillinger, og ikke minst den berømte fremføring av Purcell " Dido og Aenas " på Oslo Nye Teater 1953 hvor Øivin Fjeldstad var musikalsk ansvarlig. Han dirigerte også en av de første komplette innspillinger av Richard Wagners " Der Ring des Nibelungen " for NRK,1956, med bla. Kirsten Flagstad, Seth Svanholm, Ingrid Bjoner mfl. og et sammensatt orkester av Filharmonisk selskap og Kringkastningsorkesteret.


Lokal-posten Oslo 8.05.58
"Min egentlige oppgave er å tilrettelegge den tekniske side av operaens oppgaver i nøye kontakt med fru Kirsten Flagstad."


- Stavanger Aftenblad 2,sept.1958
Orkester på 45 musikere?

I en samtale med Aftenbladet sier Øivin Fjeldstad ,at Operaorkesteret forhåpentlig blir på 45 musikere. Flere er det visst nok ikke plass til i orkestergraven. Det er ennå ikke tatt stilling til den endelige størrelsen av orkesteret,og hvor mange fast ansatte det skal være der. Det vil det bli gjort med det første. ØF understreker at operaorkesteret må ha flest mulig ansatte. På den betingelse har han gått med på å lede dette orkesteret, som på mange måter fortoner seg som en fortsettelse av Johan Halvorsens orkester på Nationaltheateret, og det orkester som forsvant i 1919.Dermed skulle orkesteret ha de beste tradisjoner å forsvare, og Fjeldstad anser det ikke for umulig at orkestret også vil la høre fra seg utenom operascenen.


- Morgenbladet- 24. januar 1958(Pepita)
Den berømte dårlige orkestergraven på Folketeateret ?
Har vi fått bygget om, eller rettere sagt det er gjort forskjellige forbedringer der nede. Det faste orkesteret er blitt på 35 medlemmer. Til forestillingen forsterkes det med 12 mann, vesentlig filharmonikere. Og flere er det ikke plass til i graven. Men 47 musikere er en så pass størrelse at vi foreløpig kan være bekjent av det, og jeg håper vi fort kommer dit at Operaen får et fast orkester på 45 mann. Det er minimum. Jeg må forresten berømme mitt orkester. De er alle så ivrige, går inn for oppgaven alt hva remmer og tøy kan holde. Her er i hele tatt en fin disiplin, sier Fjeldstad, og forteller til slutt at åpningen av Den Norske Opera 16. februar skal innledes med "Norsk kunstnerkarneval" av Johan Svendsen.

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | postmottak