Bernt Kasberg Evensen

Til Salomos høysang

kr 68,–

Beskrivelse

Besetning:

2 tpt 2 hn tbn tu

Komponist:

Bernt Kasberg Evensen

Komposisjonsår:

1976

Utgiver(e):

NB noter

Forhåndsvisning:

Forhåndsvisning: Til Salomos høysang