Klangen av lyset

kr 68,–

Beskrivelse

Besetning:

voice(M) hp synth tape

Komponist:

Sverre Eftestøl

Tekst:

Fra sekvens til Olsok-messa ; til Norsk ved Bernt Støylen (Nor)

Komposisjonsår:

2023

Varighet:

00:10:00

Utgiver(e):

NB noter

Urfremført:

Kvinesdal kulturhus, 17/5, 2022

Forhåndsvisning:

Forhåndsvisning: Klangen av lyset