Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Bildesamlingen, Norsk folkemuseum 1850-2008
 
  Historikk: NF opprettet allerede i 1916 en bildesamling med egen protokoll. Samlingen dokumenterte i utgangspunktet gjenstander i andres eie, men utviklet seg med egne kulturhistoriske registreringer, inntak av samlinger og arkiver etter fotografer, amatører og profesjonelle.
  Innholdsbeskrivelse: Norsk Folkemuseums bildesamling består av fotografier fra fotografiets barndom på 1850-tallet og fram til idag. Amatørfotografer så vel som profesjonelle fotografer er representert i samlingene. I tillegg rommer samlingen grafikk, akvareller og tegninger som hovedsakelig viser eldre draktskikk, portretter og prospekter.
  Stikkord: landskap, portrett, museumsgjenstander, drakt, bygninger, arbeidsliv, handel, industri, reiser, fritid, familieliv
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Bylandskap, Dokumentasjonsfotografi, Landskapsfotografi, Minnefotografi, Portrettfotografi, Reprofotografi, Reportasjefotografi, Samferdselsfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Det er mange typer materiale i samlingen, fra sølvplater og glassplater til dagens digitale bilder.
negativer: 170 000
dias: 14 000
glass: 35 000
nitrat: 35 000
andre: 50
Omfang: 400 000
  Tilgjengelighet: De fleste av motivene er søkbare i museets digitale katalog PRIMUS. Innholdet i databasen oppgraderes jevnlig og nye bilder og samlinger legges til.

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004 / Norsk folkemuseums hjemmesider 2008)
 
  Eier:
Norsk Folkemuseum, Bildesamlingen
 
  Fotografer:
Jenny Arnesen
Anna Grostøl
Knud Knudsen
Juliane Fredrikke Langberg
Johan Lyng Olsen
Mittet
Marthinius Skøien
Hermann Christian Neupert
Carl Neupert
Hanna Marie Resvoll-Holmsen
Jens Embretsen Robøle
Jens Embretsen Robøle
Henry Rosling
Marcus Selmer
Fredrik Carl Mülertz Størmer
Per Sæbø
Per Adolf Thorén
Olav Tjønneland
H. G. Tornøe
James Valentine
William Dobson Valentine
Olaf Martin Peder Væring
Ragnhild f. Væring Væring Teigen
Ellisif Rannveig Wessel
Gustav Borgen
Francis Frith
Nanna Broch
August Brunskow
Thorvald Aron Brunskow
Brunskow, Brødrene
Johannessens, J , Fotografiske anstalt
Johan von der Fehr
Emil Andresen
Ole Hangaard
  Ekstern lenke:
- DigitaltMuseum
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post