Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotosamlinga ved Odda bibliotek 1860-1984
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Odda-motiv fra Knud Knudsens fotosamling. Ikke originalmateriale. Bedriftsfotosamlinger fra Norzink A/S, Odda Smelteverk A/S og DNN/Tyssedal. Samlingen inneholder ca 300 prospektkort. Bilder av Normann og Monrad skal også være registrert.
  Stikkord: bygninger, turisme
  Motivtyper: Landskapsfotografi
  Motivsted: Hordaland (Odda)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 2
positiver: 996
Omfang: 998
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Odda bibliotek
 
  Fotografer:
Aune
Knud Knudsen
Axel Lindahl
Bjarne Eidnes
Nils Løyning
Mittet
Andreas Vodahl
Solveig Lund
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post