Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection 1840-1990
 
  Historikk: I 2004 gjorde Nasjonalmuseet ein avtale om å overta Robert Meyers samling, som inneheld over 8000 fotografi og vel 4000 bøker og tidsskrift
  Innholdsbeskrivelse: Hovudsakeleg består samlinga av norsk og nordisk fotografi. Utstillinga har eit historisk spenn frå 1840-talet til samtidsfotografiet, med vekt på 1800-talets landskapsfotografi, portrettfotografiet i mellomkrigstida, den subjektive reportasje på 60-talet og etableringa av det kunstnariske fotografiet på 1970- og 80-talet.
  Stikkord: kunst, kunstnerisk fotografi, profesjonelt- og amatørfotografi
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Bylandskap, Eksperimentelt fotografi, Landskapsfotografi, Portrettfotografi, Reportasjefotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: 1800-tallet, historiske samlinger inkludert negativ, slides, plater, amatørfoto, lito og xylografi, m.m. Samtidsfotografi etter 1945.
Tal: 8000 fotografi
4000 bøker og tidsskrift
  Tilgjengelighet: Vi har begynt arbeidet med å integrere Robert Meyers samling i samlinga vår. Det er eit omfattande og ressurskrevjande arbeid, og vi ber om forståing for at vi ei viss tid ikkje kan behandle førespurnader om utlån av verk eller førespurnader om foto til trykking. (Sjå Nasjonalmuseet sine heimesider for informasjon)

(Kilde: Nasjonalmuseet, nettsider 2010 / eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 
  Fotografer:
Amund Larsen Gulden
Robert Collett
Jacob Andreas Andersen Kirkhorn
Knud Knudsen
Sigvard Irgens Rynning Heber
Axel Lindahl
Robert Meyer
Christian Rasmus Neuhaus
Hanna Marie Resvoll-Holmsen
Henry Rosling
Tom Sandberg
Marcus Selmer
Ludwik Szacinski de Ravics
Per Adolf Thorén
William Dobson Valentine
Anders Beer Wilse
George Washington Wilson
Hans Thøger Winther
Salomon Bresky
August Brunskow
Thorvald Aron Brunskow
Brown & Co.
Brunskow, Brødrene
Hans Holtermann Abel
  Ekstern lenke:
- Robert Meyers samling
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post