Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Historisk museum i Bergen, Fotoavdelingens samling ?
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
 
  Motivtyper: (Ingen motivtype registrert for denne samlingen!)
  Motivsted: Hordaland (Bergen)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Universitetet i Bergen, Historisk museum i Bergen
 
  Fotografer:
Peter Christian Kreyberg
Marcus Selmer
Anker Johan Anderssen
Anders P. Wallevik (Vallavik)
Fredrik Meltzer Wallem
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post