Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Østfold fylkes bildearkiv, generell samling ?
 
  Historikk: Dette er ikke en egen samling i museet men en konstruksjon/samlepost for å lette registreringen i eldre fotoregister. Fotografene er representert i museets samling uten noen spesifikk tilhørighet.
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
 
  Motivtyper: (Ingen motivtype registrert for denne samlingen!)
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Østfoldmuseene - Østfold fylkes billedarkiv
 
  Fotografer:
Karl Anderson
L. Benonissen
Martha Bjerke
Johnny Bjørnulf
Otto Borgen
R. Dietrich
Waldemar Eide
Karl Enger
Ludvig Forbech
Emanuel Gabrielsen
Mette (Marie) Tønnes (Tønnies) Geelmuyden
Ola Andreas Stang Geelmuyden
Gustav Adolf Gerold
Fredrik Friis Giebelhausen
Rolf Ingelsrud
Kaja Pedersen Jacobsen
Hilda Jensen
Thendrup (Thenderup) Jensen
Kjell Bertheau Johannessen
August Johansen
Hanna Johansen
Arthur Grundmann
Wilhelm Duperre Hamilton
Hans Fredrik Hansen
Otto Hansen
Johan August Karlsson
August Haraldsson
Louise Kjellerød
Knud Knudsen
Thorleif Kristiansen
T.V. Kylander
Per P. Herdenberg
Sophi(e) Lagercreutz
Reidar Hornbæk
Chr. Husebye
Axel Leverin
Carl Victor Lind
Johannes Petter Lindegaard
Hugo Pieron Loodts
Olaf Marman Madsen
Rudolf Mansrud
Dagmar Mathisen
Hans Maartmann
Agnes Nielsen
Thea Nielsen
Selmer Malvin Norland
Carl Gustav Normann
I. Hangård Pedersen
I. Petersen
Kristian Rød
Johs. Sanacher
Carl Sandels
Elen Schomragh
Fredrik Schønberg
Olav Fridthjof Solberg
Gustav Larsen Sollem
O. Str¿mberg
C. Christensen Thomhav (Thomhaw)
Thorkel Jens Thorkelsen
Knut Wiljugrein
Jacob Christian Lerche Dahl Wesenberg
Anders Beer Wilse
Carl Christian Wischmann
Wilhelm Wittusen
Severin Worm-Petersen
Jens Bryde
Rolf Burud
H. Carlsen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post