Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Gamle Bergen billedsamling 1850-1980
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: bebyggelse
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Landskapsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Hordaland (Bergen)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 10 000
positiver: 40 000
andre: 4000
Omfang: 50 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Bymuseet i Bergen, gamle Bergen
 
  Fotografer:
H. Abrahamsen
A. Andersen
Andreas Mathias Andersen
Elsa Garmann-Anderssen
Emil Andresen
Peter Angell
Peder O. Aune
Lars L. Bakke
Maximilian Alexander Behrends
Elisa Bentsen
Hulda Marie Bentzen
Erik Bjørklund
Lars With Bonnevie
Gustav Borgen
Wilhelm Peder Daniel Cappelen
Johan Bernhard Carlsen
Nic. Christensen
Wilhelm Christensen
Peder Christiansen
Dina Christoffersen
Augusta Chytræus
Johan Arnt Coldevin
Else Marie Danielsen
A. Delphin
W.B. Diehl
R. Dietrich
Gabrielle Marie Dietrichson
Julie Marie Dietrichson
N. Egeberg
Ludvig A. Engelsen
Olaf Konstantin Engvig
R.P. Estabrjuk
Johannes Evensen
Auguste Figon
Axel Forslund
John Frøling
Peder B. Frøysnes
Christensen & Wold
Lars Istad
Carl Johan Jacobsen
Louis Anton Jacobsen
Martine Jacobsen
E. Jensen
M. Jensen
S. Jensen
Nikolai Jepsen
(Josephine) Marie Johansen
Anna Mathea (Thea) Johansen
Hilda Marie Julin
Ole Jonsen Gravem d. y.
Jan Greve
Dina Groth
Josefine Grønbeck
John Haraldsen Gyldenaas
Elias Bernhard Hagen
Harald O. Hansen
Carl Joh. Hanssen
Anthon Kalland
August Haraldsson
Kristian Kjelland
Frederik Johannes Gottfried (Gottfred) Klem
Claus Peter Knudsen
J. Knudsen
Knud Knudsen
R. Knudsen
Agnethe Kolberg
Jacob Blaauw Kooter
Harald Haug
H.J. Kosmo
Sine Kraft
Auguste Havée
J. Hegg
K.A. Helgesen
Laura Jensine Helgesen
Helland & CO.
Svend Jørstad Henrichsen (Henriksen)
Henriksen & Co.
Carl Kørner
F. Hermansen
Ole Olsen Hilstad
Georg Hjort
Benjamin Larm
Josef Larm
Ingeborg Larsen
Erik Olsen
Johannes Petter Lindegaard
Torstein Lofthus
Augusta Lund
N. J. Løvaas
Inga Olava Malterud
Carl August Matheson
Petrus Melander
Jahn Emanuel Meyer
Marthinius Skøien
Anton Müller
Hans Jørgen Nicolaysen
August Nielsen
Selmer Malvin Norland
Daniel Georg Nyblin
Agnes Nyblin
Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin
P. Nyblinn
Olaf Olsen
Tøllef Olsen
Ole Olvik
O. E. Oursland
R. Ovesen
Oluf Kornelius Martin Paulsen
Peter Petersen
Johan H. H. Rostad
Peder Anskar Antonsen
C. Ludv. Røtter
Marcus Selmer
Thorvald Selmer
Waldemar Selmer
N. A. Simonsen
Sissener
B. A. Sjønaust
Olav P. Skjevlo
Nils Reinhardt Smestad
Augusta Charlotte Solberg
Nils Solberg
Carl Ferdinand Stelzner
Olaf Andreas Svanøe
Margrethe Svendsen
Ludwik Szacinski de Ravics
Asbjørn Sødahl
Lars Nilsen Sødahl
Joh. Thorsen
Hans P. Thykier
Bernt Pedersen (P.B.) (B.P.) Toft
Hans Ulseth
Halfdan Wiberg
K. og/eller H. Wilson
Carl Christian Wischmann
Knut Wiste
Joseph Kalasanti Michel Wojcichowski
Andreas Helsing Øwre
C. J. Øyen
M. A. (H) Aagaard
Nils Torgersen Aastad
Alf Edgar Andresen
Ed Autin
Alexander Bassano
Bieber
Harald Cohen
R. P. Estabjerk
Gøsta Florman
Ludvig Grundtvig
W. Höffert
E. Hohlenberg
H. E. Howorth
Lacourt
Guido Maegerlein
Matorrodona
Otto Mayer
Albert Meyer
H. H. Nickson
Per Nybø
Er. G. Råberg
E. Shayler
Rudolp Striegler
Marie Toppe
C. M. Trellbergs
E. Fürst
Joh. Thoresen
Ivar Brecke
Alfred Brundtland
Andrew Brandmo
Marie Magdalene Bull
Christian Bøbak
Johannessens, J , Fotografiske anstalt
Josephi's fotografiske atelier
Matheson & Engelsen
H. P. Nielsen & søn
Norman & Thode
Søstrene Persen
Sødahl & Sponland
Stina Hjortøy
Brødrene Coldevin
Anker Johan Anderssen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post