Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Norges geologiske undersøkelsers fotoarkiv 1867-1950
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Hovedtyngden av fotografiene som befinner seg i NGUs fotoarkiv stammer fra geologer som tok sine bilder under Geologisk feltarbeid. Dette innebærer at de fleste motivene er fanget inn med dette som utgangspunkt. Geologene festet til filmen geologiske detaljer, men også i stor utstrekning oversiktsbilder av berggrunn og siste istids forming av det norske landskap. Det viser seg at de tidlige geologer også hadde øye for motiver som i dag kan ha kulturhistorisk verdi, som bebyggelse, kulturlandskap og flere former for aktiviteter.
  Stikkord: topografi og geologi, levnetsbeskrivelser, arkeologi, bruk av landområder, vannforsyning, skogbruk og skogindustri, bebyggelsesmønster
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi
  Motivsted: Sør-Trøndelag
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 500
positiver: 10 000
dias: 1000
Omfang: 11 500
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Norges geologiske undersøkelser
 
  Fotografer:
Carl Christian Hall
Knud Knudsen
O. Krosby
Axel Lindahl
Gunnar Holmsen
Hans Henrik Reuch
H. G. Tornøe
Knut Olai Bjørlykke
Johan Bernhard Rekstad
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post