Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider 1869-1993
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: restaurering, steinhogging, bygningsarbeid, kirke
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Dokumentasjonsfotografi,
  Motivsted: Sør-Trøndelag (Trondheim)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Mange fotografier fra tidlig 1900-tall er tatt av firmaet Schrøder, som har negativene i sitt arkiv.

negativ: 7683
dias: 250
glass: 5000
nitrat: 1000
Omfang: 7683
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider
 
  Fotografer:
Erik Olsen
John Adelsten Larsen
Klaus Forbregd
Torgeir Suul
Fotograf Schrøder
Egil Rein
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post