Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Ole Tobias Olsen, Oslo Bymuseums del 1864-1880
 
  Historikk: Etter at Olsens glassnegativer med fullstendige protokoller i 1970- årene ble forært daværende Universitetsbiblioteket i Oslo fra sønnen, ingeniør Eilert Orvin, ble fotografiene fra Christiania og omegn (1863-83) gitt til Oslo Bymuseum.

(Kilde: fotografregisteret)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: geografisk beliggenhet, levnetsbeskrivelser, bebyggelsesmønster, topografi, persongrupper, Industri
  Motivtyper: Bylandskap, Dokumentasjonsfotografi, Landskapsfotografi,
  Motivsted: Oslo
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: 472 glassnegativ.
  Tilgjengelighet: Negativene er sikkerhetskopiert analogt og digitalisert for formidling.

(Kilde: Bymuseet 2008 / eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Oslo Museum, Bymuseet
 
  Fotograf:
Ole Tobias Olsen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post