Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotografier etter Ludwik Szacinskis atelier 1867-1916
 
  Historikk: Den største delen av platesamlingen med tilhørende protokoller ble overtatt av Nasjonalbiblioteket avd. Oslo ca. 1950, og er idag deponert på Oslo Bymuseum.
  Innholdsbeskrivelse: Mesteparten er fotografiene er portretter, men det finnes også endel bilder av det gamle Christiania, bilder av jaktmotiver fra Østlandet og området rundt Øyeren.
  Stikkord: levnetsbeskrivelser, bebyggelsesmønster, topografi
  Motivtyper: Bylandskap, Landskapsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Oslo
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 35 000
glass: 35 000
Omfang: 35 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Oslo Museum, Bymuseet
 
  Fotografer:
Hulda, Szacinski
Ludwik Szacinski de Ravics
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post