Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Eldre del av arkivet etter fotograffirmaene Behrends og Knoph 1948-1980
 
  Historikk: For å styrke sin posisjon, slo Knoph og Behrends seg sammen. Samlokalisering og plassmangel ga støtet til at de eldste delene av samlingene ble donert til Levanger Museum i 2004.
  Innholdsbeskrivelse: Tradisjonelt fotografarkiv fra to fotograffirmaer på Steinkjer. Samlingen omfatter portretter, konfirmanter, brudepar, lag, foreninger og skoler. Av særlig verdi er portrettene av rekrutter på Steinkjerssannan mellom 1948 og 1968, samt skole- og foreningsbildene. Dette er forøvrig museets største enkeltsamling, med et sted mellom 120 000 og 150 000 bilder.
 
  Motivtyper: Portrettfotografi
  Motivsted: Nord-Trøndelag (Steinkjer)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Antall: 120-150 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: Levanger museums hjemmesider 2010)
 
  Eier:
Levanger fotomuseum
 
  Fotografer:
Martin Knoph (Usikker!)
Maximilian Alexander Behrends (Usikker fotograf!)
Gustav M. Behrends (Usikker fotograf!)
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post