Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Ingulfsvand (Lars Ingulf) 1885-1913
 
  Historikk: I 1998 fikk Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) som gave en betydelig del av fotosamlingen etter den Lierne-baserte fotografen Lars Larsen Ingulfsvand og han sønn. Giver var Aasmund Holand, Bodø, som er fotografens oldebarn. Senere fikk Levanger Museum en betydelig del samlingen. Også Lierne kommune har eid en del bilder etter LLI.

Samlingen, som skriver seg fra tiden 1890-1920, er på ca. 4000 eksemplarer, mest glassplater. Eierskapet har vært slik: NTFK: vel 2000 eksemplarer, Levanger Museum ca 1000 og Lierne kommune resten.

Samlingen har stor kulturhistorisk verdi nasjonalt og regionalt, og har også stor informasjonsverdi lokalt og regionalt. Men det delte eierskapet til en samling som kulturhistorisk og geografisk utgjør en enhet, har gjort det problematisk å forvalte og formidle den på en god måte. Lierne kommune og Levanger museum har derfor foreslått at NTFK overtar eiendomsretten til hele samlingen.

(Kilde: Nord-Trøndelag fylkeskommunes nettsider www.nt-utvikling.no)
  Innholdsbeskrivelse: Lars Larsen Ingulfsvand (1859-1913) livnærte seg som fotograf i Lierne i Nord-Trøndelag, og etterlot seg en enestående fotografisk skatt. Han startet som fotograf i 1885, og drev på frem til sin død. I tillegg til Lierne, var han også virksom i nabokommunene Røyrvik og Namsskogan. I tillegg til de formelle portrettene og gruppebildene, festet han til film (eg. glass!) bilder fra møtet mellom sørsame- og bondekulturen, noe som var høyst uvanlig for sin tid. På denne måten har vi fått et enestående innblikk i dagliglivet i et stykke utkant-Norge, og i møtet mellom norsk og samisk kultur.
 
  Motivtyper: Portrettfotografi
  Motivsted: Nord-Trøndelag (Lierne, Røyrvik, Namsskogan)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Negativene har blitt oppbevart under svært varierende forhold, og har representert en del konserveringsmessige utfordringer. Samlingen teller ca. 3-4000 negativer, i tillegg til en del teknisk utstyr.
  Tilgjengelighet:
(Kilde: Levanger museums hjemmesider 2010)
 
  Eiere:
Levanger fotomuseum
Nord-Trøndelag fylkeskommune
  Oppbevarer:
Levanger fotomuseum
  Fotografer:
Lars Ingulf
Lars d.y. Ingulf
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post