Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Egge Museums fotosamling 1900-1940
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: prydvekster, husdyrhold, jordbruk, hagebruk, mekanisk verksted, industribygninger, tettsted, skip, båter og fartøy
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi
  Motivsted: Nord-Trøndelag (Steinkjer)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 61
positiver: 700
dias: 100
glass: 6
Omfang: 867
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Egge Museum
 
  Fotografer:
Lars Bach
Dagmar Mathisen
Maximilian Alexander Behrends
Gustav M. Behrends
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post