Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv 1872-1997
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: bebyggelse, arbeidsliv, foreningsliv
  Motivtyper: Landskapsfotografi
  Motivsted: Troms (Kåfjord, Bjarkøy, Skånland, Harstad)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Sør-Troms Museum, Trondarnes distriktsmuseum
 
  Fotografer:
Harald O. Hansen
Beate, f. Slagstad Igeland
Paul A. Kramer
Daniel Sakarias Abelsen
Halfdan Holm
Kaia Larsen
Johan Lind
Karl Mikalsen
Carl Gustav Normann
Alf Schrøder
Karl Konrad Bernhard Slagstad
Torleif Østgaard
Harald Hanssen
Ludvig Sommer
Norman & Thode
Martine Louise Engen
Hans Walsø Mathisen Kanstad
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post