Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Nord-Troms museums fotosamling 1860-1983
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: fiske, jordbruk, skogsdrift, bergverk, håndverk, bygninger, byprospekt, handel, båter
  Motivtyper: Bylandskap, Landskapsfotografi, Samferdselsfotografi,
  Motivsted: Troms (Båtsfjord, Nordreisa, Skjervøy)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 2120
positiver: 2120
Omfang: 2120
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Nord-Troms museum
 
  Fotografer:
Helmer Ansjøn
Arthur Einar Elvestad
Hansen-Krone
Anders O. Hauglid
Hidley Henriksen
Maximilian Alexander Behrends
J. Moe
Johan Moe
Johan A. Moe
Lars Andreas Andersen Schjetne
J. Hansen Bjørnstad
Johan Henrik Wennberg
Lars Theodor Egil Wennberg
Johan Erik Wickstrøm
Christian Hansen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post