Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Beiarn historielags fotosamling 1870-1984
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
 
  Motivtyper: (Ingen motivtype registrert for denne samlingen!)
  Motivsted: Nordland (Beiarn)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 200
positiver: 300
glass: 20
Omfang: 500
Innsamling pågår, slik at antall fotografier stadig vokser.
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Beiarn historielag
 
  Fotografer:
Kristian Hartvig Helgesen
Einar Larsen
Oscar Sund
Anders Beer Wilse
Ole Tobias Olsen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post