Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arkivet etter Torolf Prytz (gullsmedfirmaet Tostrup) (PA-0249) 1850-1960
 
  Historikk: Gullsmedfirmaet ble grunnlagt av Jacob Tostrup i 1832, og det ble etter hvert et av landets ledende. Jacob Tostrups sønn, Oluf Tostrup (1842-1882), ble kompanjong i 1870 og eneinnehaver i 1881. Han ble etterfulgt av Torolf Prytz i 1884, dennes sønn Jacob Prytz (1886-1938) i 1914 og sønnesønnen Torolf Prytz jr i 1938.

Torolf Prytz (1858-1938), arkitekt, gullsmed og statsråd , var tilknyttet firmaet fra 1882 og ble eneinnehaver og kunstnerisk leder i 1890. Han hadde en rekke tillitsverv innenfor håndverk, industri og kunstindustri.
  Innholdsbeskrivelse: Arkivet er firmaets administrasjonsarkiv på til sammen på 34,5 hyllemeter som bl.a. omfatter over 1000 fotografier. Fotografiene gjelder særlig produktene, men også firmaets lokaler og ledelse. Blant de fotograferte sølvgjenstandene er det mange praktstykker, og de fleste gjenstandstyper som har vært produsert av sølv, er representert.
  Stikkord: sølvgjenstander, smykker, kunsthåndverk, brukskunst, kunstindustri, design
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Identifiserende fotografi, Reklamefotografi,
  Motivsted: Oslo
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Negativer av glass og plast og positiver (som regel i stort format).

Tlleggsinformasjon om fotografer i arkivet: Flere fotografer (i tillegg til Væring og Teigen) er representert med få bilder hver.
  Tilgjengelighet: Arkivet er fritt tilgjengelig, men negativmaterialet gis det vanligvis ikke adgang til av bevaringshensyn.

(Kilde: Riksarkivet v/Åse Lange, 2009)
 
  Eier:
Riksarkivet
 
  Fotografer:
Karl (Carl) Berger, f. Knudsen Teigen
Teigen fotoatelier
Olaf Martin Peder Væring
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post