Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Ole Tobias Olsen, Nasjonalbibliotekets del 1863-1905
 
  Historikk: En stor samling glassnegativer med fullstendige protokoller ble i 1970- årene forært av sønnen, ingeniør Eilert Orvin til daværende Universitetsbiblioteket i Oslo, nå Nasjonalbiblioteket. En vedlagt håndskrevet protokoll inneholder 1.065 nummer, men et notat fra 1949 sier at glassplatene er kommet i uorden. NB har registrert 971 glassnegativer, hvorav 857 også er identifisert og delvis dublisert til polyesterfilm. De fotografiske platene av Christiania og omegn (1863-83) ble gitt til OB, protokollene inneholder 475 nummer.
  Innholdsbeskrivelse: Fotografier som viser landskap og hendelser, særlig i Nordland.
  Stikkord: geografisk beliggenhet, arkitektur, topografi, gruppebilder,
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Landskapsfotografi,
  Motivsteder: Nordland (Rana, Hattfjelldal), Buskerud (Ringerike),
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Glassplater
Papirpositiver
Repromateriale
Diverse tekstmateriale
  Tilgjengelighet: (Ingen tilgjengelighet registrert for denne samlingen!)
 
  Eier:
Nasjonalbiblioteket
 
  Fotograf:
Ole Tobias Olsen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post