Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Nordkappmuseets fotosamling 1890-1992
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: fiske, bebyggelse, arbeidsliv, reiseliv, turisme
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Dokumentasjonsfotografi,
  Motivsted: Finnmark (Nordkapp, Davvinjárgga)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 2500
positiver: 500
dias: 1460
Omfang: 3000
  Tilgjengelighet:

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark - Nordkappmuseet
 
  Fotografer:
Karl Korneliusson Kleppe
Anders Beer Wilse
Samuli Paulaharju
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post