Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Guovdageainnu Gilisillju / Kautokeino Bygdetun, fotosamling 1882-1997
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: folkeliv, bygninger, reindrift, portrett, samisk
  Motivtyper: (Ingen motivtype registrert for denne samlingen!)
  Motivsted: Finnmark (Kautokeino, Guovdageainnu)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 1000
positiver: 3100
dias: 200
glass: 70
Omfang: 5000
  Tilgjengelighet:

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Guovdageainnu Gilisillju / Kautokeino Bygdetun
 
  Fotografer:
Kristian Nissen
Sophus Tromholt
Anders J. Bongo
Lisa Moe
Peter Lorentz Smith
Jan Harr
Elizabeth Brokke
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post