Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Axel Lindahl-samlingen, Nasjonalbiblioteket 1880-1900
 
  Historikk: Samling av pliktavleverte fotografier etter Axel Lindahl, kommet til NB fra utgivere som for eksempel Andvords papirhandel og Beyers Touristbureau. For det meste er fotografiene fra Lindahls serie "Norske Prospekter", her utvides stadig samlingen delvis ved kjøp, delvis ved donasjoner.
  Innholdsbeskrivelse: Landskapsmotiver fra Norge.
  Stikkord: prospekt, geografisk beliggenhet, bebyggelsesmønster, topografi, drakt, arkitektur
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Landskapsfotografi,
  Motivsteder: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Oppland, Hedmark, Rogaland,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Originalfotografier, positiver
Album, 5 stk.
Antall: ca. 1700
Det vil bli tilvekst.
  Tilgjengelighet: Vi har en nummerert oversikt over prospektene som ble utgitt på Andvords papirhandel. Fotografiene er ordnet etter denne nummereringen. Materialet er tilgjengelig etter avtale i Nasjonalbibliotekets spesiallesesal.
 
  Eier:
Nasjonalbiblioteket
 
  Fotograf:
Axel Lindahl
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Sogn, Nærødalen, 1884 og 1889
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post