Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Alta Historielags fotosamling 1870-1960
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: topografi, laksefiske i Altaelva, primærnæringer, skiferdrift i Alta, Kåfjord Kopperverk, bygninger, Bossekop markedsplass, handel og industri, biler, fartøyer, transport, idrett
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Dokumentasjonsfotografi, Portrettfotografi, Samferdselsfotografi, Sportsfotografi,
  Motivsted: Finnmark (Talvik, Alta)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 2500
nitrat: 500
Omfang: 3000
  Tilgjengelighet:

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Alta Museum
 
  Fotografer:
Carl Krafft
Julie Nielsen
Fjellanger Widerøe
Sophus Tromholt
Anders Beer Wilse
Samuli Paulaharju
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post