Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Sarpsborg kommunes fotosamling 1860-2008
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: samferdsel, bygninger, næringsliv, sport, begivenheter, kulturliv, forvaltning, politikk
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Landskapsfotografi, Portrettfotografi, Samferdselsfotografi, Sportsfotografi, Arkitekturfotografi, Flyfoto,
  Motivsteder: Østfold (Tune, Skjeberg, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Varteig), Oslo,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Omfang: 3.290 dias og positiver.
Ellers hefter, bøker, jubileumsberetninger, fire Sarpsborgbøker, ca 900 prospektkort og ca 200 Widerøeflyfoto fra 1947-1960.
  Tilgjengelighet:

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004 / Sarpsborg kommune v/Ingard G. Hansen)
 
  Eier:
Sarpsborg kommune
 
  Fotografer:
Nicholt Bøe
Fjellanger Widerøe
Hilda Jensen
Johan August Karlsson
Louise Kjellerød
Per P. Herdenberg
Christian Emil Larsen
Axel Lindahl
Agnes Nielsen
Nils Tomte
Olaf Martin Peder Væring
A. W. Ramm
Karl Swan
Jens Bryde
Fotograf Sturlason A/S Polyfoto (Er dette korrekt fotograf?)
Henrik Dahl
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post