Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Rømskog, historie i bilder 1850-1967
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: Arbeidsliv, 17.mai, sang og musikk, gruppebilder, forsamlinger, bryllup, barn, skolebilder
  Motivtyper: Portrettfotografi
  Motivsted: Østfold (Rømskog)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 50
Omfang: 50
50 stk. bilder er kopiert, disse henger i kjelleren på Kommunehuset. Negativene til disse, samt ytterlige 20 stk. oppbevares på biblioteket.
På biblioteket finnes det også registreringskort over bilder avlevert fra Rømskog til Østfold fylkes billedarkiv.
  Tilgjengelighet:

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Rømskog bibliotek og kulturkontor
 
  Fotografer:
Johannes Petter Lindegaard
F. F. Lorentzen
Olaf Marman Madsen
Carl Gustav Normann
A. Persson
Ludwik Szacinski de Ravics
Ola Andreas Stang Geelmuyden
Anders Taraldrud
A. Skau
Anders Moen
Anna Lundin
Larsen & àddvall
Ingebret Aas
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post