Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkiv etter Brun, Jac. (Jacob Reidar) (1921-1995) ?
 
  Historikk: Museet fikk (deler av) arkivet etter Jac. Brun i gave fra Inger Brun 17.12.2007
  Innholdsbeskrivelse: Hovedtyngden av fotografiene er reisebilder, motivene er bygninger, landskap og natur. Det finnes også et kamera, en utkopieringsramme, noen postkort, en kalender, presseklipp, brosjyrer, stempel, visittkort og et album i arkivet.
 
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Landskapsfotografi, Naturfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Diverse fotomateriale, negativer, dias, glassplater og noen få papirpositiver.
Mengde: 1 hyllemeter
  Tilgjengelighet: Ordning, katalogisering og plassering:
Arkivet er gjennomgått, men ikke ordnet. Innholdet er listeført. Arkivet er oppbevart i "The Black Room" i 1. etasje av Det Hvite Hus. Det finnes også fotografier av Jac. Brun som inngår i billedsalingen.

(Kilde: Preus museum (2009))
 
  Eier:
Preus museum
 
  Fotograf:
Jac Brun
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post