Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Organisasjonsarkiv fra Oslo Kamera Klubb(1931- ) 1920-1980
 
  Historikk: Det eldre organisasjonsarkivet etter Oslo Kamera Klubb ble overført til Preus museum i 2000.

Oslo Kamera Klubb ble opprettet i 1921 og er Norges nest eldste kameraklubb. Medlemmene var først og fremst amatører, men du finner også noen yrkesfotografer som Anders Beer Wilse, Ernst Rude, Aage Remfeldt og Elisabeth Meyer blant de aktive deltagerne. Klubben har vært en viktig arena for utviklingen av det kunstneriske fotografiet i Norge. Kjente størrelser som Wilhelm Piro, Ernst Schwitters, Rolf Mortensen og Ragnar Mørk har vært aktive medlemmer. Oslo Kamera Klubb drev en utstrakt utstillingsvirksomhet, både internt og i samarbeid med andre fotoklubber nasjonalt og internasjonalt.
  Innholdsbeskrivelse: Arkivet inneholder medlemsprotokoller, regnskap, møtereferater, årsberetninger, publikasjoner, diverse klubbpapirer, dokumentasjon av utstillingsvirksomhet og konkurranser. Arkivet innholder også fotografier, bl.a. ca. 200 originale utstillingsbilder, negativer og dias. Fotografiene er tatt i et spenn på over 50 år, fra 1920 og fram til 1980-tallet. Motivene varierer fra akt, stilleben og bylandskap til portretter og dokumentar.
 
  Motivtyper: Aktfotografi, Bylandskap, Dokumentasjonsfotografi, Eksperimentelt fotografi, Portrettfotografi, Reportasjefotografi, Stilleben/gjenstandsfotografi,
  Motivsted: Oslo
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse:
Mengde: 21,8 hyllemeter
  Tilgjengelighet: Ordning, katalogisering og plassering:
Det finnes et 17 siders dokument med beskrivelse av (papir)arkivet. Materialet er ikke ordnet, men ligger i pappesker med nummerering. Innholdet i eskene er gjennomgått og dokumenter. Med unntak av papirpositivene er arkivet ikke omemballert. Papirpositiver er oppbevart i kjølemagasinet på loftet. Negativene står på loftet og papirarkivet er plassert i 2. etasje av Det Hvite Hus

(Kilde: Preus museum (2009))
 
  Eier:
Preus museum
 
  Fotografer:
Rolf Mortensen
Aage Remfeldt
Ernest Rude
Ragnar Mørk
Anders Beer Wilse
Elisabeth Johanna Meyer
Ernst Schwitters
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post