Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Henning Tønsberg og Henning Tønsberg jr. 1900-1950
 
  Historikk: Fotoarkivet etter Henning Tønsberg og hans sønn Henning Tønsberg jr. inneholder omkring 7000 fotografi tatt fra midt på 1870-tallet til omkring 1955. Deler av fotomaterialet ble deponert av familien i Norsk fjellmuseum, men ble tatt ut og deponert i Nasjonalbiblioteket i 2000, sammen med resten av fotoarkivet.
I 2008 ble fotoarkivet overdratt Nasjonalbiblioteket.
En god del skriftlig arkivmateriale etter familien Tønsberg er også overdratt Nasjonalbiblioteket og befinner seg i Håndskriftsamlingen.
  Innholdsbeskrivelse: Hovedvekt av motivene er hentet fra familiens mange turer i fjell og mark, spesielt fra området Hurrungane/Utladalen med kjente fjelltopper som Store Skagastølstind og Fanaråken. Henning Tønsberg har med sitt kamera dokumentert flere førstebestigninger fra hele landet, men også bilder fra Kongsberg Sølvverk står sentralt i hans rikholdige arkiv.

Arkivet inneholder dessuten mange bilder fra Henning Tønsberg jr. sin reise til Argentina i 1946, samt den norske ekspedisjonen til Himalaya i 1950, ledet av Arne Næss. Tønsberg jr. har også dokumentert de norske hjemmestyrkenes innsats under annen verdenskrig med så vel fotografi som avisutklipp og annen litteratur.
  Stikkord: fjell, fjellklatring, Norsk Tindeklubb
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Landskapsfotografi, Minnefotografi,
  Motivsteder: Sogn og Fjordane (Hurrungane, Skagastølstind), Nordland (Stetind, Lofoten, Steigen, Hamarøy), Troms (Lyngsalpene, Lyngsalpan), Hordaland (Bergen), Oslo, Buskerud (Kongsberg),
  Land: Argentina, Norge,
  Materialbeskrivelse: Materialet inneholder ca. 7000 fotografiske opptak, fordelt på følgende typer: Negativ (plast, nitrat og glass), papirpositiver, stereoskopier, dias, foto på papir limt i fotoalbum, avisutklipp, klisjeer,
  Tilgjengelighet: Arkivet er kopiert digitalt.
Det kan være knyttet restriksjoner til deler av materialet som personvern og opphavsrett.
 
  Eier:
Nasjonalbiblioteket
 
  Fotografer:
Henning Tønsberg
Henning Heyerdahl Tønsberg
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post