Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Peter Wessel Zapffe 1900-1970
 
  Historikk: Materialet har vært i Peter Wessel Zapffes eie.
Etter Zapffes død ble fotomaterialet overdratt Nasjonalbiblioteket av enken.
  Innholdsbeskrivelse: Familiealbum og fotografier etter Peter Wessel Zapffe. Noen av albumene har tilhørt andre i familien, blant annet Peters far og søster. Motivene er fra familiens liv - venner, familie, turer og diverse andre motiv. Det er bilder både fra Peters barndom og hans voksne liv. Det er også noe bilder fra en av Roald Amundsens ekspedisjoner, siden Peters far, Fritz Gottlieb Zapffe, var en nær venn av Amundsen og deltok på hans ekspedisjon til Nordpolen i 1925.
  Stikkord: Peter Wessel Zapffe, Tromsø, familiebilder, fjellklatring, fjell
  Motivtyper: Landskapsfotografi, Minnefotografi, Naturfotografi,
  Motivsteder: Troms, Nordland, Oslo,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Totalt antall ca. 7600 fotografier
Disse finnes som diapositiver, projeksjonsbilder (8X8) på glass (noen fargelagt) og papirpositiver (sv/hv) innlimt i album (ca. 5000).
  Tilgjengelighet: Albumene er sikkerhetskopiert digitalt, resten er under digitalisering.
Katalogisering er under arbeid. (2008)
 
  Eier:
Nasjonalbiblioteket
 
  Fotograf:
Peter Wessel Zapffe
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post