Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Teigens Fotoatelier 1950-1980
 
  Historikk: Negativene etter Teigens fotoatelier ble kjøpt av Knudsens Fotosenter etter årtusenskiftet. Knudsens Fotosenters bildesamling ble i 2008 kjøpt av Sparebankstiftelsen og deponert på Norsk Teknisk Museum. Videre er en rekke originalpositiver etter tidsskriftet Byggekunst nå en del av samlingene til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design – Stiftelsen Arkitekturmuseet.

(Kilde: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (2008))
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
 
  Motivtyper: Arkitekturfotografi
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Sparebankstiftelsen DnB NOR
  Oppbevarer:
Norsk Teknisk Museum
  Fotografer:
Truls Teigen
Teigen fotoatelier
Karl (Carl) Berger, f. Knudsen Teigen
I. Petersen
O. E. Oursland
Gotfred Teigen
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Boligblokker, 1959–79
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post