Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Marcelius, Sigrid, Hjørdis og Leif Lind 1913-1967
 
  Historikk: Marcelius Lind startet forretningen i 1913. Han drev den frem til 1918 da han døde . Hans kone Sigrid og datteren, Hjørdis, drev firmaet frem til 1941, da overtok sønnen, Leif Lind. Han drev firmaet frem til sin død i 1967.
  Innholdsbeskrivelse: Samlingen til Lind inneholder også en del bilderav de tidligste Narvikfotografer som L. Lind av fotograferte i 1952, i forbindelse med byjubileet.
  Stikkord: portrett, brudebilder, konfirmasjon
  Motivtyper: (Ingen motivtype registrert for denne samlingen!)
  Motivsted: Nordland (Narvik)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Samlingen oppbevares etter det opprinnelige arkivsystemet, som er enkelt å finne fram i.
Omfang: 120 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Narvik kommune
  Oppbevarer:
Museum Nord - Narvik
  Fotografer:
Leif Lind
Hjørdis Lind Falch
Sigrid Lind
Marcelius Johan Lind
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post