Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Narvik biblioteks fotosamling 1873-1983
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: fiske, byprospekt, jernbanebygging, havnevesen, begivenheter, gruppebilder
  Motivtyper: Bylandskap, Landskapsfotografi, Naturfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsteder: Nordland (Lofoten, Narvik), Troms (Gratangen), Svalbard,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 2300
positiver: 10 000
glass: 483
nitrat: 40
Omfang: 10 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Narvik kommune
  Oppbevarer:
Museum Nord - Narvik
  Fotografer:
Marcelia Hammer
Erling Groth
Johan Lind
Leif Lind
Marcelius Johan Lind
Sigrid Lind
A. B. Løbstad
Petrus Melander
Ivan Benkow
Borg Mesch
K. M. Mjønes
Johs. M. (Johan) Olsen
Ole Tobias Olsen
Karl Konrad Bernhard Slagstad
Gunerus Soot
Wilhelm Spear
Ole Marcelius Johansen Søberg
Rosa Venstrøm
Thorstein Brændmo
Thorstein Elisasson Brændmo
Axel Johannes Coldevin
Ragnar Eriksen
Jul. Frøseth
Otto Thoralf Høy
Harald Johansen
Carl Olai Meyer Knudsen
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post