Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arkivet etter Ragnar Mørk 1930-1960
 
  Historikk: Arkivet kom til Preus museum i 2007, som gave fra enken etter Ragnar Mørk.
  Innholdsbeskrivelse: Siden Mørk var aktiv medlem av Oslo Kameraklubb, består arkivet av endel utstillingsbilder. Motiv ellers: landskap og portrett, noen iscenesettelser og objektfotografier. Dias og negativene er i hovedsak av apotekinteriør.
  Stikkord: Billedmessig fotografi, menneskeskildringer,

(Kilde: Preus museum 2009)
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Landskapsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Arkivet består av vintage papirpositiver (monterte og umonterte), negativer på glass og plast, dias / projeksjonsbilder (8x8), noe teknisk utstyr samt noe dokumentasjonsmateriale.
Mengde: ca 3 hyllemeter
  Tilgjengelighet: Ordning, katalogisering og plassering:
Positivene er ordnet og omemballert. Negativene og diasene er oppbevart midlertidig i påvente av overføring til Norsk Folkemuseum. De fleste fotografiene står i The black room i 1. etasje av Det Hvite Hus. 17 fotografier er katalogisert og digitalisert.

Tilgjengelighet etter avtale.

(Kilde: Preus museum (2008, oppdatert 2009))
 
  Eier:
Preus museum
 
  Fotograf:
Ragnar Mørk
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Portrettserie, 1942
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post