Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Leonhard Jansens fotosamling 1860-1980
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Grunnstammen i samlingen er bilder innsamlet til bruk i gards- og ættesoga for Valle. Svært mange av motivene er trykt der. Samlingen er registrert på skjema, men forøvrig uordnet.
  Stikkord: gardsbruk, næringsliv
  Motivtyper: Landskapsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Aust-Agder (Bykle, Valle, Bygland)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 3000
positiver: 400
dias: 300
Omfang: 3000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Leonhard Jansen
 
  Fotografer:
Ole Hangaard
Peder B. Frøysnes
Ferdinand Køhn
Axel Lindahl
Jon Løyland
Gunnar T. Rysstad
Anders Beer Wilse
Gisle Midtun
Anna S Lund
Bersvend Simensson Kjæreng
Gert M. Høye
Knut Olsson Hoftuft
Ludvig Guldbrandsen
Olav Fossen
Bredo H. Berntsen
Knut Jonsson Hedde
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post