Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotografier etter Ernst Eckhoff ?
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
 
  Motivtyper: (Ingen motivtype registrert for denne samlingen!)
  Motivsted: Hordaland (Ulvik)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet: (Reg.anm.: i eldre fotoregister sto det at eier av denne samlingen var "Ulvik".)

(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eiere: (Ingen registrerte eiere til denne samlingen)
 
  Fotograf:
Ernst Eckhoff
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post