Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotografier etter Gunerius Soot (Domkirkeodden) 1893-1900
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: bymiljø, sagbruk
  Motivtyper: Bylandskap
  Motivsted: Hedmark (Hamar)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 21
glass: 21
Omfang: 21
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Stiftelsen Domkirkeodden, Hedmarksmuseet
 
  Fotograf:
Gunerus Soot
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post